Srdce

 

Srdce

Tento výklad je odvozen z klasického výkladu zvaného Kříž, který obsahuje čtyři karty vyložené do obrazce jednoduchého kříže. Srdce je složeno ze dvou výkladů Kříž a doplněno dalšími čtyřmi kartami. Svým obsahem pak umožní vykladači porovnat vztah dvou lidí. Můžeme ho použít i k porovnání možností klienta a zaměstnání. V podstatě záleží na formulaci otázky.

Význam karet na jednotlivých pozicích

1a) Co si já myslím o partnerovi
1b) Co si partner myslí o mně
5) Co nás spojuje
2a) Jakým způsobem vnímám partnera
2b) Jakým způsobem partner vnímá mně
6) Co nás spojuje
3a) Co svému partnerovi poskytuji, co mu posílám
3b) Co partner poskytuje mně, co mi posílá
7) Co nás spojuje
4a) Co z celé záležitosti vyvozuji
4b) Co z celé záležitosti vyvozuje partner
8 ) Kam vztah směřuje

Samozřejmě lze tímto výkladem i porovnat vhodnost a souznění mezi zainteresovanými stranami, zvláště pak jestliže jsou teprve na počátku, případně před začátkem, nového vztahu.