Císařovna

   Císařovna III

Z hlediska výkladu ohlašuje Císařovna počátek zemitější životní fáze. Může být předzvěstí svatby, dokonce narození dítěte. Poukazuje na to, že naše prosperita je v budoucnu možná ve všech směrech, pokud si vytvoříme a udržíme citovou stabilitu a spolehlivost. Prostřednictvím této karty nám univerzum sděluje, že se máme otevřít příjemným a oblažujícím stránkám života. Sdílet to, co můžeme dávat, a přijímat bez falešné zdrženlivosti.

Naše případná pasivita a plýtvání našimi vnitřními zdroji může přinést i problémy. Je třeba používat více rozumových schopností a vyvarovat se vlastní přecitlivělosti. Naše vnitřní síla, obnova, rozvoj, soustavné poznání, harmonie a bohatost myšlení, je vstupem na úrodnou půdu a znamená pro nás úspěch na cestě k prosazení vlastních cílů.

Potok padající do jezera na kartě je symbolickým ztvárněním bohatosti citů a plodnosti světa pod touto vládkyní. Tato bohyně vládne manželství a žehná plodům, jež se z manželského svazku zrodí.

Tvář Císařovny na obrázku karty je obrácena k holubici což symbolizuje orientaci především na budoucnost. Naznačuje, abychom se odvrátila od minulosti a soustředily se na přítomnost a hlavně budoucnost. Život to s námi myslí dobře, jen mu musíme poskytnout možnost nás obdarovat.