Tarot v životě

Nejčastější otázky

Na současný stav nějaké záležitosti nebo procesu.
Na budoucí tendence a perspektivy.
Na radu jak vyřešit nějaký problém.
Jak dosáhnout nějakého cíle.
Na příčiny a pozadí nějakého procesu.
Na vztah k určité osobě i naopak.
Na nejlepší rozhodnutí nebo nejchytřejší postup.

Jak to, že člověk vytáhne ty správné karty?

Na úrovni nevědomí se zdá, že jsme vzájemně mnohem víc na sebe napojeni, než prozrazuje vnější dojem. Mezi oběma zúčastněnými tedy vzniká jakási jednota, díky níž tazatel vytáhne správné karty. Proto se dají vykládat karty i v zastoupení. Stačí, aby vykládající znal astrologické znamení tazatele.

Pro jaké časové období karty platí?

To záleží na časovém údaji, který vložíme do otázky. Zpravidla karty poskytují výklad na dobu tří, šest až dvanáct měsíců.
Některé karty mají i časový aspekt. Zkrácení doby naznačuje karta osm holí, někdy i Vůz.
Trpělivost pak vyžaduje Čtyřka Mečů a Viselec. Tyto karty mohou dokonce upozorňovat na podstatné zpomalení vývoje věci, na kterou se tazatel ptá.

 Kvintesence

Odpověď na naši otázku dávají vždy všechny vyložené karty dohromady, nikoli jen jediná karta. Výjimkou je konečná karta, která se vypočítá podle součtu karet.
Tato karta vibračního čísla nám pomůže provést zkoušku a slouží jako kontrolní karta. Vyjadřuje ucelený nadpis nad celým Tarotovým výkladem.

Co se z karet nedovíme?

Karty mohou zobrazovat nějaké téma symbolicky, ale neprozradí nám žádná jména, místa, ani telefonní čísla, data, hodiny a podobné údaje.
Také není možné s pomocí karet stanovit lékařskou diagnózu. A ani nám neodpoví jednoznačně „ano“ nebo „ne“.
Přesto mohou karty pomoci v rozhodovacím procesu, protože naznačí důsledky. Na základě poznatků z karet se tazatel už musí rozhodnout sám.