Vůz

    Vůz VII

Soustředěním vůle můžeme lépe určovat směr. Nejsou žádné jiné hranice než ty, které si dáváme my sami.
Naznačuje chaos, ale také, že potíže budou překonány a vše bude korunováno úspěchem. Je to karta, která při výkladu může značit i urychlení událostí.

Hovoří o změně, pohybu a přeměně.