Vzory výkladů

Volba výkladového vzoru

K získání co možná nejpodrobnější odpovědi z Tarotových karet na námi položenou otázku či pohledu karet do budoucnosti je důležité zvolit si ten správný výkladový vzor.
Podstatné je tedy to, jakého okruhu našeho života se otázka týká. Zde se můžeme řídit známými výklady jako je například „Keltský kříž“, „Vztah“ či „Hvězda“.  Někteří zkušení kartáři používají i své vlastní osvědčené vzory.
Neméně důležité je i to, zda při samotném výkladu budete brát zřetel na obrácené karty. Takto v této poloze mají poněkud pozměněný význam. Což může podstatně změnit ucelený obrázek karetního výkladu.
Před samotným výkladem je třeba mít v těchto bodech jasnou představu. Podle mé vlastní zkušenosti se během výkladu už nemá nic měnit. Naruší se naše soustředění a vnitřní pohoda.