Milenci

Milenci VI

Volba mezi duchovním a fyzickým/materiálním. Vztahuje se nejen k lásce a sexualitě, k oddělení a sjednocení. Čas k rozhodnutí. Když se objeví Milenci, odpověď na dotaz tazatele bude směřovat k citovému rozhodování, ale není nutné spojovat ji jenom s milostnými záležitostmi.

Pozor na konflikt mezi city a rozumem, láskou a smyslností.