Úvod

Co se z výkladu Tarotových karet dozvíme

Stručný pohled do událostí minulých, poodhalí současnou situaci,
která má či bude mít vliv na náš život a to co přinese budoucnost. Věštění z Tarotových karet nám pomůže při rozhodování a poradí jak se případně zachovat v určité životní situaci.

Věštění z Tarotových karet

Tarotové karty dají svým výkladem nahlédnout do jakékoliv oblasti našeho života. Podstatné je to, jakou otázku před samotným výkladem tarotových karet položíme. Otázku k výkladu Tarotových karet je možné nasměrovat do jedné aktuální sféry života. Věnovat se řešení konkrétního problému v partnerských vztazích, v rodině i v oblasti zdraví a zaměstnání. Případně prostřednictvím Velké a Malé Arkány společně poodkryjeme závoj událostí budoucích.
Výklad budoucnosti prostřednictvím Tarotových karet poradí jak najít cestu, jak ovlivnit a zmírnit negativní vývoj. Nebo naopak zobrazí jak svým chováním a rozhodnutím napomoci tomu příznivému a slibnému.

Tarotové karty a výkladový vzor

Existuje množství vzorů pro výklad Tarotových karet, jež se při věštění a vykládání karet osvědčily. Na vhodně zvoleném výkladovém vzoru záleží, zda získáme ucelenou a přehlednou odpověď na naši otázku.
U zvoleného karetního výkladu při samotném věštění nejprve vyhodnotíme karty Velké a Malé Arkány na jednotlivých pozicích. Při tomto prvotní výkladu jednotlivých Tarotových karet mohou zůstat některé informace pouze nepřesné a mlhavé. Proto tedy musím postupně odhalovat provázanost mezi vykládanými kartami. Tímto způsobem se dopracujeme ke komplexní odpovědi.

Tarotové karty a poznatky

Není třeba obávat se budoucnosti, kterou nám Tarotové karty ve svém výkladu věští, ale naopak je užitečné vědět, co může přijít, počítat s tím a také se podle toho zařídit a jednat.

Výklad karet v zastoupení zasílám pomocí internetu přes deset let. Během té doby jsem prostřednictvím reakcí klientů získala mnohé zkušenosti a poznatky ohledně významu karet, jejich propojení a vzájemného ovlivňování.

Pokud chcete prostřednictvím karet nahlédnout do budoucnosti, pomoci při řešení komplikovaného vztahu, ohledně práce a podobně napište mi.

V případě otázky na jednu oblast vašeho života, tedy na lásku, vztah, zaměstnání a podobně je cena výkladu 200,-Kč.

V případě výkladu odrážejícího všeobecný pohled do budoucnosti je cena výkladu 400,-Kč.

Výklad karet

Mariášové karty

Při doplnění karetních výkladů používám mariášové karty . Chci vás tedy seznámit s výkladem jednotlivých karet.
Desítka zelená

Pokud leží v jejím okolí příznivé karty, představuje šťastnou, neočekávanou a příjemnou změnu. V otázkách na řešení nějakého problému ve vztahu a v přítomnosti karet kulí, srdcí a zelených nastane pozitivní obrat. Ovšem žaludské eso a král naznačují ohrožení vztahu a velkou krizi.

Školní potřeby, batohy – www.chroptikov.cz

Nikdy v kartách nepátrám potom, kdy zemřeme. Věřím tomu, že síla myšlenky je veliká a může nás nebezpečně ovlivnit.
Uvědomte si, že máme možnost svobodné volby a ne vše je bezpodmínečně předurčeno. Některé události můžeme svým rozhodnutím pozměnit.
Vždy je vhodnější hledat za pomoci Tarotových karet možnosti řešení problému a pochopení toho, co se nám právě děje, než podléhat pocitu bezvýchodnosti.

Tarotové karty nám mohou pomoci při určitém objasnění vztahu a ukázat co můžeme v budoucnu případně i očekávat, poradit jak se zachovat.
Ovšem žádně rozhodnutí za nás karty neudělají, to leží jen na nás samotných.

Novinka!

Dvojice Tarotových karet

Připravila jsem pro vás kratičký výkladový přehled spojení dvojice karet Velké arkány.

Mag+Mirnost

MÁG + MÍRNOST

Protějšek se do Vás zamiloval. Jeho srdce je naplněno láskou. Chtěl by Vám dát ochutnat to nejlepší víno z poháru lásky, ale váhá, vyčkává, rozvažuje,nechce nic uspěchat. Hledá nějaký kompromis.

Předchozí výklady spojení karet najdete na facebooku.

Inzerce nového oblečení

www.aukro.cz