Tarot v numerologii

Čísla jsou v numerologii klíčem k hledání souvislostí, existujících v lidském jednání a chování. V klasické numerologii se tedy jedná o redukovaná čísla na 1 – 9 a u některých výpočtů ještě čísla 11 a 22.

Vypočítejte si sami Arkán narození

V Arkánu se zakládá výklad na 22 Tarotových kartách Velké Arkány. Sami si můžete vypočítat podle příkladu Arkánum roku narození, které Vás významem příslušné karty charakterizuje.

Příklad výpočtu

Svislý součet data narození
13
11
1962 = 1986
1 + 9 + 8 + 6 = 24
2 + 4 = 6
Jedince s tímto datem narození částečně charakterizuje karta č. 6. Tedy karta „Milenci“.

Tento výpočet je, jen malý střípek z celé mozaiky výpočtů numerologie.

Interpretace karet ve spojení s numerologií

Zařadili jsme jen zkrácené až heslovité výklady karet Velké Arkány jak je chápe a vykládá numerologie.

Mág 1
Jistota ve svých názorech. Inteligence a bystrá příprava mnohých aktivit spolu s vytrvalou vůlí. Důvěra ve vlastní osobu. Pozor na nadměrnou ctižádost.

 

Velekněžka 2
Znamená citové problémy. Skryté prosazování své osobnosti, ale někdy může jít i o nadměrnou pasivitu. Sklony k utajování svých plánů, abychom nevzbudili nevoli okolí.

 

Císařovna 3
Vyjasnění si otázky citů. Plodné úsilí. Úspěšné uskutečňování našich záměrů, při kterém nám pomáhá naše píle a kázeň. Pozor na nedostatek skromnosti.

 

Císař 4
Vytrvalé a trpělivé uskutečňování cílů, které jsme si předsevzali. Ochrana a úspěch v tom, co daná osoba podniká. Autoritativní osobnost. Pozor na nebezpečí nepředvídaných událostí.

 

Velekněz 5
Značí neustálé vnitřní boje a časté změny místa. Dokážete, ale své občasné výstřelky a následky zbrklého jednání zmírnit.

 

Milenci 6
Osoba se smyslem pro krásu. Obdařená i sklony k technice až vědeckému bádání, ke kterému přispívá i její určitá váhavost. Pozor na roztěkanost a citové iluze.

 

Vůz 7
Jistý druh úspěchu, který je podložený vrozenými předpoklady. Ty nás nabádají k uskutečňování svých myšlenek a plánů. Naše úsilí je korunováno častým úspěchem.

 

Síla 8
Osoba se smyslem pro pořádek, velkou nutností je pro ni udržení celkové rovnováhy, která povede ve své konečné fázi k zasloužené harmonii a souladu v sobě samém. Pozor na dvojakost a prudké změny.

 

Poustevník 9
Tento jedinec je obdařen obezřetností, rozvahou a určitou moudrostí. Díky vrozené rozvaze se mu podaří během života se vyhnout některým překážkám a životním nástrahám. Pozor na uzavírání se do sebe.

 

Kolo osudu 10
Osoba, která je spjata s vrtošivým osudem. Jednou je nahoře a podruhé zas dole. Šťastné změny a události v jejím životě však převládají. Pozor na zbrklost a neuvážené spekulace.

 

Spravedlnost 11
Člověk narozený ve znamení této karty je obdařen sebeovládáním, mravní a fyzickou rovnováhou a velkou odvahou. Pozor na zbytečné neshody.

 

Viselec 12
Osoba narozená v této kartě si celý život nese nedostatek rozhodnosti až určitou váhavost. Za to je ale obohacena o sílu setrvačnosti v jakékoliv činnosti. Nechybí ji obětavost v práci pro druhé. Pozor na nedokončené vlastní projekty.

 

Smrt 13
Osoba narozená v této kartě je plná životní síly a oplývá důvtipem. Její silná vůle ji často pomůže dosáhnout toho, po čem touží. Pozor na stav financí.

 

Mírnost 14
Tato karta ovlivňuje osobnost v její rozvaze, otevřenosti novým myšlenkám a podnětům. Má na své okolí uklidňující vliv. Pozor na rychlé změny v citové a pracovní oblasti.

 

Ďábel 15
Člověk s vrozenými silnými emocemi, které mají jak pozitivní tak i negativní dopad. Pouze další povahové rysy a sklony jedince rozhodnou o jeho úspěchu či marné snaze. Pozor na nerovnováhu a pokušení.

 

Věž 16
Dává jedinci v této kartě upřímnost a odvahu. Vede osobu k opatrnosti ve svém konání. Je zde nutnost působení určitého vlivu, který zaručí správné nasměrování na pozitivní dráhy v každodenním životě. Pozor na neuspokojené ambice.

 

Hvězda 17
Člověk narozen v této kartě má dostatek vnitřní síly a vřelosti. Jeho předkové mu zanechali velké zdroje inspirace. Je to víceméně miláček štěstěny.

 

Měsíc 18
Tato osůbka je opatrná ve svém konání. Má však vyvinutý smysl pro spravedlnost a dostatek představivosti. Pozor na citovou prohru či ztrátu.

 

Slunce 19
Jedinec v této kartě je velice úspěšný. Je navíc obdařen tvořivostí a uměleckým nadáním s plným hmotným zabezpečením. Pozor na citovou nevyrovnanost.

 

Svět 21
Tato karta značí osobu s dokonalou rovnováhou a sebeovládáním, se ctižádostí a snahou o uznání a dosažení svých cílů. Pozor na velké vypětí, které může končit i úplným zhroucením.