Keltský kříž

Keltský kříž

Nejúplnější výklad, který poskytne pohled na jakoukoliv situaci z nejrůznějších úhlů i s výhledem do budoucna. Obsahuje výklad deseti karet na jednotlivých místech výkladu.
Keltský kříž je jedním z nejpodrobnějších vykládacích systémů. Umožňuje nám velmi přesně rozlišit jemné odstíny v kvalitě otázek a odpovědí. Tato metoda je vhodná k zodpovězení důležitých otázek nebo k posouzení základní situace zvláště v dobách životního předělů.

Co zodpoví karty na jednotlivých pozicích.

1) Základní karta je výchozí bod. Tedy naše současná situace v daném problému.

2)To, co nás může brzdit nebo co nás případně podporuje a má vliv na současnou situaci.

3)Vědomé myšlenky a pocity. Tedy to, co nám dává nebo dodá energii, na řešení daného problému.

4)Karta na tomto místě odráží naše myšlenky, které si prozatím neuvědomujeme. Pocity, uložené hluboko v našem podvědomí.

5)Pátá karta nastiňuje minulost. Příčiny vedoucí k dané situaci nebo to, co právě končí.

6)Zde se ve výkladu odráží blízká budoucnost. Nelze vyloučit i to, že právě něco začíná.

7)Sedmé místo ukazuje náš vnitřní postoj nebo přístup k otázce či situaci.

8)Karta na osmém místě vyjadřuje možné vlivy z vnějšího světa ovlivňující současnost.

9)Naše naděje či obavy odráží karta na této pozici.

10)Budoucnost je pak zastoupena poslední desátou kartou ve výkladu.

Zhodnocení a spojením výkladu karet na jednotlivých pozicích nám poskytne ucelený obrázek minulosti, současnosti a budoucnosti.

Nesmíme zapomínat, že karty se navzájem ovlivňují a doplňují.