Velekněžka

    Velekněžka II

Tato karta je v Tarotu považována za kartu ochrannou. Je zároveň i jednou z nejsilnějších, odrážejících vyváženost, rovnováhu a harmonii.

Ve výkladu pak naznačuje potřebu projevit více samostatnosti a vlastní soběstačnosti. Spoléhat se sami na sebe, ale i na svůj vnitřní hlas. Radí nám, abychom se v budoucnu snažili sloučit případné protipóly a možné protichůdné zájmy. Převažuje u nás instinktivní láska k blízkým, k rodině a k domovu.  Pokusit se rozeznat a následně i pochopit protiklady a což nám umožní nalézt pro nás tu správnou cestu. . Hovoří o tom, že máme naději, že intuitivně vycítíme, kdy nastane ta pravá chvíle k dosažení úspěchu. Mámetedy naději, že intuitivně vycítíme, kdy nastane ta pravá chvíle k dosažení úspěchu. Bude třeba projevit dostatek sebeovládání v nepředvídaných situacích.

Karta „Velekněžka“ však také ukazuje na možnost, že se skrýváme před citovými vztahy. Varuje před případným snovým stavem, bláznovstvím, ale i strachem ze života, náladovostí, váhavostí a nerozhodností.

Pozice Velekněžky mezi bílým a černým sloupem symbolizuje zprostředkování mezi kladným a záporným pólem.

Koruna se třemi měsíčními fázemi na hlavě postavy odráží náš ucelený životní cyklus. Tedy zrození, naše bytí i zánik.