Mág

   Mág I

   Tato karta ve výkladu upozorňuje na naše potenciální dovednosti a případné tvůrčí schopnosti, které se doposud neprojevily. Naznačuje náhlý vzestup hladiny energie a zvýšené intuitivní vnímání nových, dosud nepoznaných příležitost a možností, které můžeme využít. Jde o to si uvědomit to, čeho chceme v dané věci dosáhnout a důvěřovat možnosti dovést své snahy do zdárného konce. Pochopit, že v nás dřímají schopnosti, které si musíme uvědomit ale i rozvinout.

   Karta vyjadřuje i určitou vůli k aktivitě, ukazuje sílu, která nás žene vpřed. Pokud skutečně chceme, můžeme tvořit a nic nám neodolá, pokud usilujeme o dobro a štěstí. Stejně jako zručný Kejklíř i my používejme své schopnosti na dosažení požadovaného účinku. Mág hovoří i o konci zpochybňování sebe samého o začátku nalézání a uvědomění si naší vlastní hodnoty. Vize toho, co by mohlo být, a možnost tuto vizi uskutečňovat. Poukazuje na to, že v nás dříme velký potenciál a záleží na nás, zda najdeme schopnost jeho využití. Pokud se při vykládání tarotu objeví Kejklíř, měl by tazatel dokončit to, do čeho se pustil.

Symboly tarotu na stole v popředí obrázku karty představují naše úkoly, které je nutné řešit.

Červený plášť symbolizuje naši aktivitu a iniciativu, které je třeba se chopit při řešení našich problémů.

Hůl a hadí opasek naznačují potřebné úsilí a ucelenému sjednocení našich schopností vedoucích ke šťastné a spokojené budoucnosti.