Císař

   Císař IV

Tato karta naznačuje, že se můžeme dostat do situace, v níž budeme něčím nebo s někým konfrontováni. Kdy budeme ve svém nitru pociťovat touhu něco dokázat, něco vybudovat, či snad se pustit do podnikání nebo si najít novou práci, případně dospějeme k rozhodnutí, že založíme rodinu. Ať tak či tak, budeme muset k dané záležitosti zaujmout pevné stanovisko. Okolnosti nás přimějí k efektivnímu jednání, donutí nás, abychom v sobě soustředili energii, jejíž působení navenek bude ohromující.

Jde o to v následujícím období projevit silnou a neústupnou autoritu. Císař také naznačuje úspěch, moc za cenu sebeovládání. Karta nás nabádá použít sílu a rozum, a tím tak prozatím ovládat city i lásku. Pro všechny plány a projekty je nám k dispozici hojnost energie.

V každém z nás je bez ohledu na pohlaví skryt jak ženský tak mužský aspekt osobnosti.

Červená barva Císařova pláště symbolizuje onu potřebnou aktivitu.

Kamenný trůn je vyjádřením tvrdosti a pro nás a naši budoucnost jasné struktury, toho, co chceme dosáhnout, za čím směřujeme.

Brnění, které chrání postavu panovníka, jasně hovoří o tom, že jsme chráněni a tedy připraveni vstoupit do konfliktu.